SKOLSKI PAKET

Cena ovog paketa je 21.000 din. radni dan i 23.000 din. vikendom i ona uključuje sledeće:

  • zakup prostora (zaseban prostor za decu i cafe za odrasle)
  • 2 animatora
  • šanker i konobar
  • kompletan pribor, salvete, pozivnice, svećice i vatromet
  • cupcakes čokoladni 35 kom. na stepenastom stalku
  • piće za decu 2 soka po detetu
  • hrana za decu 120 kanapea

Paket se odnosi na 30 dece.